ஸ்ரீ சரவணா லாரி சர்வீஸ்

மணல்,ஜல்லி, செங்கல், மற்றும் கட்டுமானத்திற்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்க அணுகவும்.

About Us

We are team of talanted experts making your Transport needs to fulfill, we serve since 2003.

Our Company "Sri Saravana Lorry Service" situated at Trichy. Started with a vision to offer complete logistic services to corporate and many other business establishments in various fields and all types of segments. We are engaged in providing domestic service by road. Our mission is to exceed customer's expectations in the transfer of their goods from one destination to another. We deliver value to our customers by providing the most reliable and efficient freight solutions.

Services

We are team of talanted experts making your need to fulfill,we serve following sectors.

Supply

We supply construction matirials like Sand,Bricks,Blue metal ect..

Rental

We offer clients whom need commericial vehicles rental hourly and day basies

Transport

The company is ready to serve up the customers better than other available transporters in Trichy.

Delivery

We Find trucks at a competitive price for your shipments, so that your business can save cost and time

தொடர்புகொள்ள,

உங்களின் கட்டுமானத்திற்கு தேவையான மணல்,ஜல்லி,செங்கல் போன்ற தேவைகளுக்கு மற்றும் நாள் வாடகை வண்டி தேவைக்கு அழைக்கவும்.